SJEDNAT SI SCHŮZKU
GSM: +420 603 166 883

FINANCOVÁNÍ

Platební kalendář záloh

  • 1. záloha - Rezervační smlouva (dále jen “RS”) ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu RS
  • 2. záloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SSBK“) ve výši 10 % (při uzavření RS se z této platby odečte již uhrazených 5%) z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu SSBK. Po podpisu SSBK má klient možnost specifikace standardního a nadstandardního vybavení, tzv. klientské změny.
  • 3. záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení základové desky předmětné stavby.;
  • 4. záloha ve výši 20 % kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení hrubé stavby domu, alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi , střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami.
  • 5. záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po zápisu Prohlášení vlastníka rozestavené stavby o vymezení rozestavěných jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí.
  • 6. záloha ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení stavby (bez kompletací sanitární techniky) a podání žádosti o kolaudaci.
  • 7. záloha - doplatek ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí resp. vydání kolaudačního souhlasu a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Budoucího kupujícího.
DETAILNÍ INFORMACE

Prosím o kontaktování a zaslání detailních informací o projektu

© 2020 BYTOVÉ DOMY HROCHŮV TÝNEC